Προϊόντα

Μαγνητική Κάρτα K10

Μαγνητική κάρτα με χαρακτό το λογότυπο κατάλληλο για τους καρτοδιακόπτες από Αλουμίνιο.

Διαστάσεις: Ίδιες με αυτές της πιστωτικής κάρτας.