Μαγνητική Κάρτα K3

Μαγνητική Κάρτα K3

Μαγνητική κάρτα κατάλληλο για τους καρτοδιακόπτες.

Διαστάσεις: Ίδιες με αυτές της πιστωτικής κάρτας.

Υλικό: Μεταλλικό

Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσότητα.