Προϊόντα

Μαγνητική Κάρτα K6

Μαγνητική κάρτα κατάλληλο για τους καρτοδιακόπτες.

Διαστάσεις: Ίδιες με αυτές της πιστωτικής κάρτας.

Υλικό: Μεταλλικό

Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσότητα.