Προϊόντα

Μαγνητική Κάρτα K9

Μαγνητική κάρτα με χαρακτό το λογότυπο κατάλληλο για τους καρτοδιακόπτες από Inox (ατσάλι).

Διαστάσεις: Ίδιες με αυτές της πιστωτικής κάρτας.